הוראה

אוצר חיים לר' יצחק דמן עכו

ביבליוגרפיה, הקש כאן

הטקסט שייקרא בכיתה, הקש כאן

לקריאת מאמר על מטטרון מאת יונתן בן-הראש, הקש כאן