תולדות חיים ורשימת פרסומים

יהודה ליבס

תולדות חיים

1947 – נולדתי בירושלים, ליוסף ג. (גרהרד) ומרים (מירה) ליבס.

1953-1960 – לימודים בבית הספר היסודי בדרום בירושלים.

1960-1965 – לימודים בבית הספר התיכון על יד האוניברסיטה העברית בירושלים.

1965-1967 – שירות צבאי (ביחידת צנחנים).

1967 ואילך. לימודים באוניברסיטה העברית בירושלים. בחוגים לשון עברית ופילוסופיה יהודית וקבלה.

1969 – פציעה בשירות מילואים.

1970-1972 – עבודה במילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית.

1971 ואילך. הוראה באוניברסיטה העברית, בחוג למחשבת ישראל.

1976 – קבלת תואר דוקטור.

1977 כמה חודשי מגורים ביישוב עפרה, עם גרעין התיישבות שילה.

1980-1981 שבתון באוניברסיטת הרוורד.

1988-1991 – ראש החוג למחשבת ישראל.

1993 אביב – הוראה באוניברסיטת שיקאגו.

1993 ואילך – פרופסור מן המניין.

1997 – קבלת פרס ביאליק.

1999 – ראש הקבוצה הבינלאומית לחקר הזוהר במכון ללימודים מתקדמים בירושלים.

1999 – קבלת פרס שלום לחקר הקבלה.

2004 – מינוי לקתדרה לקבלה ע"ש גרשם שלום.

2005 – סמסטר חורף. חבר בקבוצה בנושא 'היבטים ספרותיים של התופעה הדתית', במכון ללימודים מתקדמים בירושלים.

2006 – קבלת פרס א.מ.ת.

2008 ואילך – פרופסור אמריטוס.

2017, יום העצמאות תשע"ז - קבלת פרס ישראל.

2019 ואילך - חבר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ב-2021 השעיתי את עצמי מפעילות באקדמיה בשעה שזו החליטה לבחור כנשיא האקדמיה הלאומית מלשין שקורא לאויבי מדינת ישראל לפעול נגדה בחרפות וחרמות

 

מתגורר בירושלים.

נשוי (מאז שנת 1970) לאסתר (לבית צווייג), ואב לשלושה ילדים: בועז (נולד ב-1970), חמדה (נולדה ב-1972), משה (נולד ב-1975). 

סב לנעים (נולד ב-2002), לאלעד (נולד ב-2005), לכליל מרים (נולדה ב-2005), לענבר (נולדה ב-2007) ליונתן (נולד ב-2011), ולמיכאל יוסף מאיר הכהן (יומי. נולד ב-2015).

 

רשימת פרסומים

(גם כאשר פרסום יצא לאור ביותר מבשפה אחת או ביותר ממהדורה אחת,  צוין הוא ברשימה דלהלן בסעיף אחד תחת מספר אחד בלבד, בתוך הסעיף פורטו הנסחים השונים. נכללו כאן פרסומים שבדפוס בלבד, ולא הרצאות פומביות, שיחות רדיו, וכו'. לקריאת מאמרים המצויים גם באתר שלי, יש ללחוץ על הכתובת המובאת בסוף הסעיף בעכבר או בעכבר + קונטרול).

 

ספרים

1. פרקים במילון ספר הזוהר.  עבודת דוקטור, בהדרכת גרשם שלום. ירושלים תשל"ז (בשכפול). מספר עמודים: 440.

הוצאה שנייה: פרסומי המדרשה ללימודים מתקדמים, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ב. לחץ

2. חוברת הדרכה ביבליוגראפית בקבלה. מחבר נוסף: משה אידל. הוצאת אקדמון, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ט. מספר עמודים: 151.

3. חטאו של אלישע, ארבעה שנכנסו לפרדס וטבעה של המיסטיקה התלמודית, מפעלי  המחקר של המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים תשמ"ו.  מספר עמודים: 175.

מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת, הוצאת אקדמון, ירושלים תש"ן. מספר עמודים: 160.

4. סוד האמונה השבתאית. קובץ המכיל נוסח מעודכן של מאמרים בנושא השבתאות. המאמרים כשהם לעצמם נדפסו כבר בנוסח קודם (להלן סעיפים 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 38, 42, 53, 54, 58), וכאן קובצו עם תיקונים והוספות מבוא ומפתחות. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים תשנ"ה. מספר עמודים: 462. ניתן לקריאה בכתובת https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=98597751

מהדורה שנייה מתוקנת, שם, תשס"ז.

ספר זה זכה בפרס ביאליק לשנת תשנ"ז.

5. Studies in the Zohar, נוסח אנגלי ומעודכן של מאמרים מקובצים העוסקים בספר הזוהר, בתוספת מבוא מפתחות. המאמרים התפרסמו קודם לכן בעברית (ומצויים ברשימה להלן סעיפים 33, 37, 56). הוצאת State University of New York Press, Albany, שנת 1993. מספר עמודים: 270.

6. Studies in Jewish Myth and Jewish Messianism ,נוסח אנגלי ומעודכן של מאמרים מקובצים בנושא מיתוס ומשיחיות במחשבה היהודית, בתוספת מבוא מפתחות.  המאמרים התפרסמו קודם לכן בעברית (ומצויים ברשימה להלן סעיפים 29, 44, 51, 58, 59). הוצאת State University of New York Press, Albany, שנת 1993. מספר עמודים: 226.

7. תורת היצירה של ספר יצירה, הוצאת שוקן, תל-אביב תשס"א. מספר עמודים 375.

מהדורה שניה מתוקנת בתוספת השלמות, הוצאת שוקן, תל-אביב תשס"ב. מספר עמודים 380.

(מאמר תגובה שלי, בשם 'דקונסטרוקציה דדקונסטרוקציה', על ביקורת על ספר זה, נדחה בידי מערכת תרביץ בתואנות פורמליסטיות נטולות אמת, וניתן לקריאה באתר שלי: לחץ)

8. עלילות אלהים: המיתוס היהודי – מסות ומחקרים, הוצאת כרמל, ירושלים תשס"ט. קובץ המכיל נוסח מעודכן של מאמרים בנושא המיתוס היהודי. המאמרים כשהם לעצמם נדפסו כבר בנוסח קודם (להלן סעיפים: 59, 61, 83, 105, 106, 108, 112, 124, 134). מספר עמודים: 380.

9. פולחן השחר: יחס הזוהר לעבודה זרה, הוצאת כרמל, ירושלים תשע"א, מספר עמודים: 271.

10. מנמוסיני: תרגומי שירה עתיקה, הוצאת כרמל, ירושלים תשע"א (ולמעשה תשע"ב). בספר זה נכללו רוב התרגומים המנויים להלן בפרק 'תרגומי שירה', עם מאמר מבוא 'שירה וקבלה', לחץ. מס' עמודים: 180.

11. איג'ידיוס ויטרבנסיס, ספרון על האותיות העבריות, תרגם מלטינית והוסיף מבוא והערות: יהודה ליבס, הוצאת כרמל, ירושלים תשע"ג. מס' עמודים: 96. לחץ

לכבוד ספר זה נערך ערך עיון באוניברסיטה העברית בירושלים ביום כג אדר תשע"ג, ושם נשאו דברים שפרה אסולין, יהודית וייס, יוסף שוורץ, משה אידל ויהודה ליבס. דבריהם הוקלטו והועלו ליו-טיוב: לחץ

11א. איג'ידיוס ויטרבנסיס, שכינה, כרך ראשון של הספר כפי שהתפרסם במהדורת פרסואה סקרה, תרגום מלטינית והערות: יהודה ליבס ויהודית ווייס (בדפוס), לחץ

12. לצבי ולגאון: משבתי צבי אל הגאון מווילנא, קובץ מחקרים. הוצאת אדרא, תל אביב תשע"ז.   בספר זה נכללו בנוסח מעודכן, מאמרים בנושא השבתאות שנדפסו קודם (וכן הרצאות שלא נדפסו), ולא נכללו בקובץ 4 דלעיל (להלן סעיפים 71, 97, 111, 119, 141, 143, 161, 169, 187, 199, 201). 

 

עריכה ועדכון

13. גרשם שלום, מחקרי שבתאות, 42 מאמרים שאסף וסידר והוסיף מבוא  הערות עדכונים ומפתחות - יהודה ליבס.  (לכל מאמר נוספה רשימה מאת יהודה ליבס  הסוקרת את התפתחות המחקר ומוסיפה מחקר עצמאי הנוגע למאמרו הנידון של שלום.) הוצאת עם עובד, תל אביב, תשנ"ב.  מספר עמודים:  775.

 

עריכה

14. אפרים גוטליב, הקבלה בסוף המאה הי"ג, ערך לפי הרצאות יהודה ליבס, הוצאת  אקדמון, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשכ"ט. מספר עמודים: 134.

הוצאה שניה, בשם 'הקבלה בכתבי ר' יוסף ג'קטילה ובספר מערכת האלהות',  בתוך: אפרים גוטליב, מחקרים בספרות הקבלה, אוניברסיטת תל אביב (ערך מן העיזבון: יוסף הקר),  תשל"ו, עמ' 343-257.

15. מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כתב עת של המכון למדעי היהדות באוניברסיטה  העברית בירושלים. כרכים ב-ג (תשמ"ג-תשמ"ד), אחד העורכים - יהודה ליבס.  כרך ד (תשמ"ה), העורך - יהודה ליבס.

16. אריאלה דים, זאת הפעם, עשר נשים מתוך התנ"ך, ערך מעיזבון המחברת והוסיף  מבוא יהודה ליבס.  הוצאת ראובן מס ירושלים תשמ"ו. מספר עמודים: 120.

התפרסם שנית בתוך קובץ ספריה של אריאלה דים, הוצאת כרמל, ירושלים תשס"ז, עמ' 220­-311.

17. קבלת האר"י: דברי הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר תולדות המיסטיקה היהודית לזכר גרשם שלום (= מחקרי ירושלים למחשבת ישראל כרך י'), ירושלים תשנ"ב. עורכים: י' ליבס ור' אליאור (שני העורכים היו גם מארגני הכנס הנזכר, שנערך בפברואר 1991, באקדמיה הלאומית בירושלים, לזכרו של ג. שלום).  מספר עמודים: 480.

18. הסיפור הזוהרי (עריכה משותפת עם יונתן בן-הראש ומלילה הלנר-אשד), הוצאת הוצאת מכון בן-צבי, ירושלים תשע"ז, שני כרכים. מספר עמודים: 821.

18א. ספר זיכרון לפרופ' מאיר בניהו (בעריכת משה בר-אשר, יהודה ליבס, משה עסיס ויוסף קפלן), הוצאת כרמן, ירושלים תשע"ט.

 

מאמרים

19. 'זמירות לסעודות שבת שיסד האר"י הקדוש'. מהדורה מדעית מנוקדת ומתורגמת  בצירוף מבוא והערות.  מולד כג (תשל"ב), עמ' 555-540.

מצוי (ובצורה מעודכנת) גם באתר האינטרנט 'הזמנה לפיוט': לחץ וכן באתר שלי: לחץ

20. 'הערה למאמר ספר הכוזרי ומשמעותו', תרביץ מא (תשל"ב), עמ' 241.

21. 'שמות עצם בסיומת הרבוי -יים', לשוננו לז (תשל"ג), עמ' 221-218.

22. 'שימושן של מלים בספר הזהר', חוברת לזכרו של ר' אפרים גוטליב ז"ל, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ה, עמ' 17­-19. לחץ

23. 'ספר "צדיק יסוד עולם" - מיתוס שבתאי', דעת 1 (תשל"ח), עמ' 120-73. 

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

24. 'מחבר ספר "צדיק יסוד עולם" - הנביא השבתאי ר' ליבלי פרוסניץ', דעת 2-3  (תשל"ח-תשל"ט), עמ' 173-159.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר סעיף 4 דלעיל.

25. 'משיחיותו של ר' יעקב עמדין ויחסו לשבתאות', תרביץ מט (תש"ם), עמ' 165-122.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

סיכום גרמני של מאמר זה: 'Der Messianismus des R. Jakob Emden und seine Haltung zum Sabbatianismus', Hebraeische Beitraege zur Wissenschaft des Judentums deutsch angezeigt, I Heft 1/2 (1985), pp. 170.

26. 'הערה על מאמרי "משיחיותו של ר' יעקב עמדין ויחסו לשבתאות"', תרביץ נב  (תשמ"ג), עמ' 359.

27. 'מיכאל קרדוזו - מחברו של ספר "רזא דמהימנותא" המיוחס לשבתי צבי, והטעות  בייחוסה של "אגרת מגן אברהם" לקרדוזו', קרית ספר נה (תש"ם), עמ' 616-603.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

28. 'תוספת למאמרי "מיכאל קרדוזו מחברו של ס' 'רזא דמהימנותא' המיוחס לשבתי צבי"',  קרית ספר נו (תשמ"א), עמ' 373.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

29. 'התיקון הכללי של ר' נחמן מברסלב ויחסו לשבתאות', ציון מה (תש"ם), עמ'  245-201.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל. לחץ

נוסח אנגלי של מאמר זה, 'Ha-Tikkun Ha-Kelali of R. Nahman of Bratslav and its Sabbatean Links', נכלל בתוך סעיף 6 דלעיל, עמ' 150-115, 210-184.

סיכום גרמני של מאמר זה: 'R. Nachman von Bratslav "Tikkun kelali" und seine Haltung zum Sabbatianismus', Hebraeische Beitraege zur Wissenschaft des Judentums deutsch angezeigt, I Heft 1/2 (1985). pp. 171-172.

30. 'תגובות להערותיה של ע. רפופורט-אלברט על המאמר "התיקון הכללי של ר' נחמן מברסלב ויחסו לשבתאות"', ציון מו  (תשמ"א), עמ' 355-352.

31. 'מגמות בחקר חסידות ברסלב', ציון מז (תשמ"ב), עמ' 231-224.

32. 'העדה החרדית בירושלים וכת מדבר יהודה', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כרך א  חוברת ג (תשמ"ב), עמ' 152-137. לחץ. לתצלום המאמר בכתב העת, לחץ

33. 'המשיח של הזוהר - לדמותו המשיחית של ר' שמעון בר יוחאי', בתוך: הרעיון  המשיחי בישראל: יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לגרשם שלום (בעריכת שמואל ראם), האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, ירושלים תשמ"ב, עמ' 236-87. לחץ

נוסח אנגלי מקוצר של המאמר: .The Messiah of the Zohar: On R' Simeon bar Yohai as a Messianic Figure' , נכלל גם בספר הנזכר בסעיף 5, עמ' 84-1, 193-163. 

34. 'חיבור בלשון הזוהר לר' וולף בן ר' יהונתן אייבשיץ על חבורתו ועל סוד  הגאולה', קרית ספר נז (תשמ"ב), עמ' 178-148 (מבוא), עמ' 379-368 (טקסט והערות).

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

35. 'היסוד האידיאולוגי שבפולמוס חיון', דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי  היהדות, חטיבה ג, ירושלים תשמ"ב, עמ' 134-129.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

36. 'התנהגות הרופא האידאלי "קרטנא אסיא" כמתואר בספר הזוהר', המאמר נכתב יחד  עם פרופ' יהושע ליבוביץ (המופיע בו כמחבר העיקרי), קורות שנה 30 כרך ח חוברת ג-ד, אב-אלול תשמ"ב (1982), עמ' 121-111.

37. 'השפעות נוצריות על ספר הזוהר', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ב (תשמ"ג),  עמ' 74-43. לחץ

נוסח אנגלי של המאמר, Christian Influences in the Zohar , נכלל בסעיף 5 לעיל, עמ' 161-139, 244-228. 

נוסח אנגלי מקוצר של מאמר זה נדפס ב- Immanuel 17 (1983-1984), pp. 43-67.

38. 'יחסו של שבתי צבי להמרת דתו', ספונות ב (יז), ירושלים תשמ"ג, עמ' 307-267.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

39. 'חלום ומציאות; לדמותו של הקדוש המקובל ר' שמשון מאוסטרופוליה', תרביץ נב  (תשמ"ג), עמ' 109-83. לחץ

נוסח אנגלי של מאמר זה: `Mysticism and Reality: Towards a Portrait of the Martyr and Kabbalist R. Samson Ostropoler`, in: Isadore Twerski (Ed.), Jewish Thought in the Seventeenth Century, Cambridge, HarvardUniversity Press, 1987, pp. 221-255. 

40. 'תשובה', לפרופ' יעקב כ"ץ בענין המאמר על ר' שמשון מאוסטרופוליה. תרביץ נב  (תשמ"ג), עמ' 664-663.

41. 'חידושים ועדכונים בחקר הקבלה' (על ספריו של ישעיהו תשבי, נתיבי אמונה ומינות וחקרי קבלה ושלוחותיה כרך ראשון, מאגנס, ירושלים תשמ"ב), זמנים 13 (תשמ"ג), עמ' 100, עמוד אחד שהוא  ארבעה טורים.

42. 'חדשות לענין הבעש"ט ושבתי צבי', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ב (תשמ"ג),  עמ' 569-564.

נוסח מעודכן של מאמר זה מצוי בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

43. 'יונה בן אמיתי כמשיח בן יוסף', דן והקר (עורכים), מחקרים... מוגשים לישעיהו תשבי במלאת לו שבעים וחמש שנים, ירושלים תשמ"ו. (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג (תשמ"ד)),  עמ' 311-269. לחץ

44. אמונתו הדתית של שבתי צבי', בתוך: צ. ברס (עורך), משיחיות ואסכטולוגיה,  מרכז שז"ר, ירושלים תשמ"ד, עמ' 299-293.

נוסח אנגלי של מאמר זה, ‘Sabbetai Zevi's Religious Faith' , נכלל בתוך סעיף 6 דלעיל, עמ' 113-107, 183.   

45. מצמיח קרן ישוע', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג (תשמ"ד), עמ' 348-313. לחץ

נוסח אנגלי מקוצר של מאמר זה: `Who Makes the Horn of Jesus to Flourish`, Immanuel 21 (1987), pp. 55-67.

46. 'תוספת למאמרי "מצמיח קרן ישוע"', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ד (תשמ"ה),  עמ' 344-341.

47. 'תשובה לי"מ תא-שמע' (בענין המאמר "מצמיח קרן ישוע"), מחקרי ירושלים במחשבת  ישראל ד (תשמ"ה), עמ' 214-209.

48. 'תשובה למ' קיסטר' (בענין המאמר "מצמיח קרן ישוע"), מחקרי ירושלים במחשבת  ישראל ד (תשמ"ה), עמ' 217-215.

49. 'תשובה לש' מורג' (בענין המאמר "מצמיח קרן ישוע"), מחקרי ירושלים במחשבת  ישראל ד (תשמ"ה), עמ' 354-353.

50. 'מלאכי קול השופר וישוע שר הפנים', י. דן (עורך), המיסטיקה היהודית הקדומה: דברי הכנס הבין לאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית, ירושלים  תשמ"ו (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ו), עמ' 195-171. לחץ

נוסח אנגלי מקוצר של מאמר זה, 'The Shofar Blast Angels and Jeshu'a Prince of the Divine countenance' , עומד לצאת לאור ב- BINAH כרך 4. מספר עמודי הנוסח האנגלי: 20 בדפוס מחשב ברווח כפול.

51. 'המיתוס הקבלי שבפי אורפיאוס', אידל, הרוי, שביד (עורכים), ספר היובל לשלמה פינס ח"א, ירושלים תשמ"ח (=  מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ז), עמ' 459-425. לחץ

נוסח אנגלי של מאמר זה: 'The Kabbalistic Myth as Told by Orpheus', נכלל בספר הנזכר לעיל בסעיף 6, עמ' 92-65, 177-169. 

52. 'ספר יצירה אצל ר' שלמה אבן גבירול ופירוש השיר אהבתיך', י. דן (עורך), ראשית המיסטיקה  היהודית באירופה: דברי הכנס הבין לאומי השני לתולדות המיסטיקה היהודית, ירושלים תשמ"ז (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ו), עמ' 123-73. לחץ

המאמר עתיד להתפרסם ככל הנראה בתרגום גרמני, בספר על ספר יצירה בהוצאת מרכז מנדלסון, אוניברסיטת פוטסדאם.

53. 'כתבים חדשים בקבלה שבתאית מחוגו של ר' יהונתן אייבשיץ', מחקרי ירושלים  במחשבת ישראל ה (תשמ"ו, יצא למעשה בתשמ"ח), עמ' 348-191.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

54. 'על כת סודית יהודית-נוצרית שמקורה בשבתאות', תרביץ נז (תשמ"ח), עמ' 384-349.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

נוסח גרמני מקוצר של מאמר זה, 'Über eine geheime judenchristliche Sekte mit Sabbatianischem Hintergrund', Hebraeische Beitraege zur Wissenschaft des Judentums deutsch angezeigt, VI/1990, pp. 138-158.

55. 'מתנ"ך לספרות; עיון ביצירתה של אריאלה', בר-אשר, פיש, אידל, סרנה, טובי (עורכים), סגולה לאריאלה: מאסף דברי מחקר וספרות לזכרה של אריאלה דים גולדברג, ירושלים  תש"ן, עמ' 45-39. לחץ

התפרסם שנית, בראש קובץ ספריה של אריאלה דים, הוצאת כרמל, ירושלים תשס"ז, עמ' 7-15.

56. 'כיצד נתחבר ספר הזוהר', י. דן (עורך), ספר הזוהר ודורו: דברי הכנס הבינלאומי השלישי לתולדות המיסטיקה היהודית, ירושלים  תשמ"ט (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ח), עמ' 71-1. לחץ

נוסח אנגלי של מאמר זה, 'How the Zohar was Written', נכלל בספר הנזכר בסעיף 5 לעיל, עמ' 85-138, 194-227.

57. 'שבתי צבי והשבתאות', האוניברסיטה הפתוחה, נכתב במקורו בעברית התפרסם בתרגום אנגלי בקלטת, ובדפי שכפול המצורפים לה (השם באנגלית: ('Shabbetai Zevi and Sabbatianism' , עתיד להתפרסם באותה צורה בעוד כמה לשונות,  מספר העמודים של הגירסא האנגלית - 10.

נוסח רוסי בספר Great Figures in Jewish History , תל אביב תשנ"א, עמ' 122-115. 

58. 'המשיחיות השבתאית', פעמים 40 (תשמ"ט), עמ' 20-4.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 4 דלעיל.

נוסח אנגלי של מאמר זה,'Sabbatean Messianism', נכלל בספר הנזכר בסעיף 6 דלעיל, עמ' 106-93, 182-177.

59. 'De Natura Dei - על המיתוס היהודי וגלגולו', בתוך: מיכל אורון ועמוס גולדרייך (עורכים), משואות: מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב ז"ל, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ד,  עמ' 243-297.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 8 דלעיל. לחץ

נוסח אנגלי של מאמר זה, 'De Natura Dei: On the Development of the Jewish Myth', נכלל בתוך סעיף 6 דלעיל, עמ'  64-1, 169-151.  

60. 'על מרד רצח ואימה בחוג למחשבת ישראל', מוסף הארץ 'תרבות וספרות', 10.11.89,  עמ' 44.

61. 'מיתוס תיקון האלהות: קבלת הזוהר ושירת רטוש', אלפיים 7 (תשנ"ג), עמ' 26-9.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 8 דלעיל. לחץ

62. 'שלמה פינס ומחקר הקבלה', אידל, הרוי, שביד (עורכים), ספר היובל לשלמה פינס במלאת לו שמונים שנה, חלק ב, ירושלים תש"ן (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ט), עמ' טז-כב.

63. 'גלם בגימטריא חכמה: ביקורת על הספר: Moshe Idel, Golem', קרית ספר סג (תש"ן-תשנ"א [למעשה תשנ"ב]), עמ' 1322-1305. לחץ

נוסח מקוצר, מעודכן ומעובד של מאמר זה נכתב בעיקבות הנוסח העברי של ספרו של משה אידל גולם.  והתפרסם בשני חלקים במוסף הארץ 'תרבות וספרות', הראשון ביום ו י' באב תשנ"ו (26.7.96) עמודים ד1-ד2, והחלק השני ביום ו י"ז באב (2.8.96) עמוד ד2.

64. 'באזורי הגבול של הקבלה: ביקורת על הספר: חיים וירשובסקי, "בין השיטין"', תרביץ ס (תשנ"א), עמ' 138-131. לחץ

65. 'חיבורים לוריאניים קדומים?', נספח למאמרה של רונית מרוז 'חיבורים לוריאניים קדומים', בתוך: מיכל אורון ועמוס גולדרייך (עורכים), משואות: מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב ז"ל, הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ד, עמ' 342-339. לחץ

66. 'כיוונים חדשים בחקר הקבלה', פעמים 50 (חורף תשנ"ב), עמ' 170-150. לחץ

67. 'תגובה' (לתגובתו של נתן רוטנשטרייך על המאמר 'כיוונים חדשים בחקר הקבלה'). פעמים 52 (קיץ תשנ"ב), עמ' 144-143.

68. 'מיתוס לעומת סמל בזוהר ובקבלת האר"י'. בתוך: חביבה פדיה (עורכת), המיתוס ביהדות, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב בשיתוף מוסד ביאליק, ירושלים תשנ"ו (= אשל באר שבע כרך ד), עמ' 209-192. לחץ

נוסח אנגלי של מאמר זה (בתרגומו של Eli Lederhandler): 'Myth vs. Symbol in the Zohar and in Lurianic Kabbalah', in: Lawrence Fine (ed.), Essential Papers on Kabbalah, New York University Press, 1995, pp. 212-242.

69. '"תרין אורזילין דאיילתא" - דרשתו הסודית של האר"י לפני מותו', רחל אליאור ויהודה ליבס (עורכים), קבלת האר"י: דברי הכנס הבינלאומי הרביעי לחקר המיסטיקה היהודית לזכר גרשם שלום (= מחקרי ירושלים למחשבת ישראל כרך י), ירושלים תשנ"ב. עמ'  169-113. לחץ

70. 'הזוהר של שלום', הקדמה למהדורה פקסימילית של טופס הזוהר הפרטי של גרשם שלום, המכיל את הערותיו בכתב יד. הוצאת מגנס, ירושלים תשנ"ב, עמודים ה-י (עמודים גדולים). לחץ

71. 'קוים לדמותו של ר' נפתלי כ"ץ מפרנקפורט, ויחסו לשבתאות'. בתוך: ר. אליאור וי' דן (עורכים), קולות רבים: ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ-אופנהיימר כרך א, ירושלים תשנ"ו (ולמעשה תשנ"ז), (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יב), עמ' 305-293.

נכלל גם בקובץ שבס' 12 לעיל. לחץ  

נוסח אנגלי של מאמר זה (בתרגומה של בתיה שטיין): 'A Profile of R. Naphtali Katz from Frankfurt and his Attitude towards Sabbateanism', in: Karl Erich Groezinger and Joseph Dan (eds.), Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi Judaism, Walter de Gruyter, Berlin - New York 1995, pp. 208-222.

72. 'לדמותו, כתביו וקבלתו של בעל עמק המלך', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יא (תשנ"ג), עמ' 137-101. לחץ

73. 'אהבת האל וקנאתו', דימוי 7 (חורף תשנ"ד), עמ' 36-30. לחץ

תרגום אנגלי של מאמר זה: 'Of God's Love and Jealousy', Translated by Sarah Halper, Azure 39 (winter 5770 / 2010), pp. 84-106 .

74. 'שבע כפולות בג"ד כפר"ת: על הריש הכפולה ועל רקעו של "ספר יצירה"', תרביץ סא (תשנ"ב), עמ' 247-237. לחץ

המאמר עתיד להתפרסם ככל הנראה בתרגום גרמני, בספר על ספר יצירה בהוצאת מרכז מנדלסון, אוניברסיטת פוטסדאם.

75. 'תשובה לטענות שלמה מורג' (על מאמרי 'שבע כפולות בג"ד כפר"ת: על הריש הכפולה ועל רקעו של "ספר יצירה"'). תרביץ סג (תשנ"ד), עמ' 144-143. 

76. 'על אל השומע קול שופר', מוסף הארץ 'תרבות וספרות' לערב ראש השנה תשנ"ד (15.9.93), דף ה3, בטורים 6-5. לחץ

77. 'חגיגת החיים'  (על שמחת תורה). מוסף הארץ 'תרבות וספרות' לערב שמחת תורה תשנ"ד (6.10.93), דף ב8, בטורים 4-3. לחץ

78. 'מטאפיסיקה של פרשנות'.  ביקורת על ספרו של משה אידל: קבלה: הבטים חדשים), מוסף הארץ 'תרבות וספרות', ערב שבת, ל תשרי תשנ"ד (15.10.93), דף ב8 טורים 6-3, ב9 טורים 6-3. לחץ

79. 'זוהר וארוס', אלפיים 9 (תשנ"ד), עמ' 119-67. לחץ

נספח למאמר זה, 'רבי יוחנן וריש לקיש', התפרסם שוב בשדמות גליון מס' 1, אדר תשנ"ה (פברואר 1995), עמ' 104-103.

תרגום רוסי של מאמר זה (בתרגומו של אורי גרשוביץ),התפרסם בתוך: Vestnik Ievreyskogo Univresiteta 4 (22), 2000, pp. 205-270.

תרגום ספרדי של מאמר זה: Ensayos sobre cábala y misticismo judío, Yom Tov Asssis, Moshé Idel y Leonardo Senkman (eds.); Tradución de Florinda F. Goldberg, Raquel Sperber, Orna Stoliar; Centro Internacional para la Enseñanza Universitaria de la Cultura Judía (Universidad Hebrea de Jerusalem) y Ediciones Lilmod; 2006; pp. 183-252. 

תרגום פורטוגזי של מאמר זה: 'Zohar e Eros', trad.de Nancy Rozencham, Cabala, Cabalismo e Cabalistas, Moshe Idel, Yom Tov Assis, Leonardo Senkman, Cyril Aslanov, J. Guinsburg (eds), São Paulo: Perspectiva / CIEUCJ  da Universidade Hebraica de Jerusalém, 2008, pp. 337-402.

80. 'הזוהר כרנסנס', דעת 46 (חורף תשס"א), עמ' 5­-11. לחץ

81. 'העל אלוה לבקש הצדקה?' ביקורת על ספרו של אליעזר שבייד להגיד כי ישר ה': הצדקת אלהים במחשבת ישראל מתקופת המקרא ועד שפינוזה, מוסף הארץ 'תרבות וספרות', ערב ראש השנה תשנ"ה (5.9.94). עמ' ב7, ב11. לחץ

82. 'ספר השם [מאת מיכל גוברין] וספרות הקבלה'. הרצאה פומבית שנישאה במשכנות שאננים בירושלים ב- 24.5.95. פורסם כ'אחרית דבר' להוצאה השנייה של ספר זה, הוצאת הקיבוץ המאוחד / ספרי סימן קריאה, ישראל תשע"ג, עמ' 347­-352. לחץ

83. 'יהדות ומיתוס', דימוי 14 (חורף [למעשה קיץ] תשנ"ז), עמ' 15-6.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 8 דלעיל. לחץ

84. 'והיו דברי תורה מאירים בנו והדברים נאמרים מפי עצמם' (על ספרה של ברכה זק בשערי הקבלה של רבי משה קורדובירו),  מוסף הארץ 'תרבות וספרות', ערב ראש השנה תשנ"ו (24.9.95). עמ' ד5 (כמעט כל העמוד). לחץ

85. 'מה לך יחידה' (תשובה למשאל בשאלה 'מהו השיר היקר ללבך'). מוסף הארץ 'תרבות וספרות', ערב ראש השנה תשנ"ו (24.9.95). עמ' ד2, טור 2-1.

86. 'הזוהר כספר הלכה' (ביקורת על ספרו של ישראל תא-שמע, הנגלה שבנסתר: לחקר שקיעי ההלכה בספר הזוהר),  תרביץ סד (תשנ"ה), עמ' 605-581. לחץ

87. 'האם חיברה אשה את ספר הזוהר?' (ביקורת על ספרה של ניצה ק"ן איילת אהבים), הארץ מוסף 'ספרים', כד בשבט תשנ"ו (14.2.96), עמ'  5, 14. לחץ

88. 'הרמב"ם והאשה' (מכתב למערכת בתגובה על מכתבו של א' מלמד [הארץ מוסף 'ספרים' 6.3.96] הנוגע למאמר דלעיל 'האם חיברה אשה את ספר הזוהר?'), הארץ מוסף 'ספרים', יג בניסן תשנ"ו (2.4.1996), עמ' 14. לחץ

89. 'שרה שרה שיר שמח' (הכותרת המקורית שניתנה: 'שיר שמח'), (על ספר השירה הא ודא / החיה היחידה מאת זלי גורביץ). מוסף הארץ 'תרבות וספרות', י"א תמוז תשנ"ו (28.6.96), עמ' ד2. לחץ

רשימה קצרה על ספר זה  התפרסמה כבר זמן רב לפני שיצא הספר לאור.  'על הא ועל דא', מוסף הארץ 'תרבות וספרות' לערב ראש השנה תשנ"ד (15.9.93), דף ה5, בטורים 6-5.

90. 'סוס ושמו פחד' (על ספר השירים של רבקה מרים מקרוב היה המזרח). דימוי יד (חורף [למעשה קיץ] תשנ"ז), עמ' 74-76. לחץ

91. 'לא אסע אל ביתו של אגתון' (תשובה על משאל בנושא 'מקום בספרות'), מוסף הארץ 'תרבות וספרות' לערב ראש השנה תשנ"ז (13.9.96), דף ד3, בטורים 6-5. לחץ

92. 'משירה אפית למין רומן'  (ביקורת על תרגום האודיסיאה מאת אהוביה כהנא), הארץ מוסף 'ספרים', ג. חשוון תשנ"ז (16.10.96), עמ' 8, 13. לחץ

93. 'דע מה שתשיב לאפיקורוס', מדעי היהדות 40 (תש"ס [למעשה אייר תשס"א]), עמ' 55­­-61. לחץ

94. 'זיקת הזוהר לארץ ישראל'. בתוך: זאב הרוי, גלית חזן-רוקם, חיים סעדון, אמנון שילוח (עורכים), ציון וציונות בקרב יהודי ספרד והמזרח, משגב ירושלים, ירושלים תשס"ב, עמ' 31­-44. לחץ

95. 'ביקורת על: שרל מופסיק (מהדיר), ספר שקל הקדש לר' משה די ליאון'.  קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית ב (תשנ"ז), עמ' 285-271. לחץ

96. 'ספרות מופת במציאות חברתית',  הרצאה שנישאה במכון ון ליר בירושלים, בערב עיון על 'מולו"ת וספר איכותי בעידן האינטרנט', במלאות שישים שנה למוסד ביאליק, בתאריך 8.6.97.  ההרצאה לא פורסמה. מספר עמודים: 9 בדפוס מחשב ברווח כפול. לחץ

97. 'השבתאות וגבולות הדת', בתוך: ר. אליאור (עורכת), החלום ושברו:  התנועה השבתאית ושלוחותיה: משיחיות, שבתאות ופראנקיזם, כרך א, תשס"א (ולמעשה מרחשוון תשס"ב), (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל טז. דברי הכינוס הבינלאומי לתולדות המיסטיקה היהודית, לזכרו של גרשם שלום במלאת מאה שנה להולדתו), עמ' 1­-21.

נכלל גם בקובץ שבס' 12 לעיל.  לחץ

98. 'ר' נחמן מברסלב ולודוויג ויטגנשטיין', דימוי 19 (חורף תשס"א), עמ' 10­-13, 134. לחץ

99. 'פגישה מחודשת עם רוחו של גרשם שלום'. ביקורת על: גרשם שלום, מחקרי קבלה, ההדיר יוסף בן שלמה, עדכן והשלים מספרות המחקר משה אידל, עם עובד, תל-אביב תשנ"ח.   מוסף הארץ 'תרבות וספרות', ערב שבת, כב אב תשנ"ח (14.8.98), עמ' ב13 טורים  4-1. לחץ

100. 'מיתוס ואורתודוכסיה: תשובה לשלום רוזנברג', מדעי היהדות 38 (תשנ"ח), עמ' 185-181. לחץ

101. 'פרופ' משה אידל חתן פרס ישראל תשנ"ט',  ידיעון המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים, גליון 2, סיון תשנ"ט, עמ' 4-3. לחץ

102. 'גרשם שלום והיהדות', איגרת: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 17, חשון תש"ס (נובמבר 1999), עמ' 17. לחץ

103. 'ייחודו של ספר יצירה', איגרת: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 17, חשון תש"ס (נובמבר 1999), עמ' 21-18. לחץ

104. 'החידוש של ר' נחמן', דעת 45 (תש"ס), עמ' 103-91. לחץ

105. 'הרהורים על משמעותו הדתית של מחקר הקבלה'. יהוידע עמיר (עורך), דרך הרוח: ספר היובל לאליעזר שביד  כרך א, המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל ומכון ון ליר, ירושלים תשס"ה (= מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יח), עמ' 197­-208.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 8 דלעיל. לחץ

106. 'מידותיו של האלהים', תרביץ ע (תשס"א), עמ' 51­-74.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 8 דלעיל. לחץ

107. 'עוני ותושיה או עניות ושפע' (על תרגומה של פינקלברג ל"משתה" של אפלטון), הארץ, מוסף תרבות וספרות, ערב ראש השנה תשס"ב (‏2001–09–17), דף ה7 טורים א-ב. לחץ

108. 'החצנת הסוד: מן התלמוד לספרות ההיכלות'. התפרסם באתר האינטרנט של האיגוד העולמי למדעי היהדות מס' עמודים: 8.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 8 דלעיל.  לחץ

109. 'מקדש שמו של השם' (על ספרה של חביבה פדיה השם והמקדש במשנת ר' יצחק סגי נהור: עיון משוה בכתבי ראשוני המקובלים), הארץ, מוסף תרבות וספרות. חלק ראשון של המאמר התפרסם ביום ו, כג במרחשוון תשס"ב (‏2001–11–09), דף ב14 טורים ג-ז. חלק שני, תחת הכותרת 'מקדש של מעלה ומקדש של מטה', התפרסם ביום ו, א כסלו תשס"ב (‏2001–11–16), דף ב15 טורים א-ד. בתפר בין שני החלקים נשמט בטעות חלק מן המאמר המקורי. לחץ

המאמר התפרסם גם בתרגום אנגלי, בתרגומה של גילה ברנד, בהוצאה האנגלית של עיתון הארץ. 9.11.2001 (‘The Mood Divine’) עמוד B9  טורים 1­-5; 16.11.2001 (‘Untying the Jewish Cristian Knot’), עמוד B8 טורים 1­-6, B9 1­-3.

110. 'על זמן כמקום (בספרה של חביבה פדיה, השם והמקדש)', דימוי 22 (אביב תשס"ג), עמ' 34­-36, 74. לחץ

111. 'תלמידי הגר"א, השבתאות והנקודה היהודית', דעת 50­-52 (תשס"ג), עמ' 255­-290.

נכלל גם בקובץ שבס' 12 לעיל. לחץ

112. 'ארוס ואנט-ארוס על הירדן', החיים כמדרש: עיונים בפסיכולוגיה יהודית לכבוד פרופ' מרדכי רוטנברג (בעריכת שחר ארזי, מיכל פכלר וברוך כהנא), ידיעות אחרונות / ספרי חמד, תל-אביב תשס"ד, עמ' 152­-167, 548­-551.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 8 דלעיל. לחץ

113. 'מאגיה וקבלה'. מבוא לספרו של גרשם שלום, שדים רוחות ונשמות: מחקרים בדמונולוגיה (בעריכת אסתר ליבס), יד-בן-צבי, ירושלים תשס"ד, עמ' 3­-7. לחץ

114. 'תרומת יוון לאמונת אברהם', תרביץ ע"א, תשס"ב (למעשה תשס"ג), עמ' 249­-264.

מאמר תגובה על מאמרו של בצלאל בר-כוכבא '"על אברהם והמצרים": חיבור יווני-הלניסטי או יהודי-הלניסטי',  תרביץ ע, תשס"א [למעשה תשס"ב], עמ' 327­-352. מאמרו של בר כוכבא הוא ביקורת על פרק מספרי תורת היצירה של ספר יצירה. לחץ

115. 'בר יוחאי בשירו של שמעון לביא', קשת החדשה 5, סתיו 2003, עמ' 126-142.

מצוי גם באתר האינטרנט 'הזמנה לפיוט',  ובאתר שלי: לחץ

116. 'מלחמת בני שמש בבני הירח' (על ספרה של רחל אליאור, מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה), הארץ, מוסף תרבות וספרות, כח שבט תשס"ג, עמ' ה1, ה4. לחץ

תרגום אנגלי של המאמר התפרסם במהדורה האנגלית של העיתון, באותו תאריך.

117. 'השמש הירח והפוליטקלי קורקט', הארץ, מוסף תרבות וספרות, יב אדר א תשס"ג, עמ' ה3.

תגובה למכתבו של יאיר בוימל 'השמש, הירח ואי-הידיעה' (הארץ, מוסף תרבות וספרות, ו אדר א  תשס"ג, עמ' ה3).

118. 'סודותיו של הבעל שם' (על: מיכל אורון, מ"בעל שד" ל"בעל שם": שמואל פאלק "הבעל שם מלונדון"), הארץ, מוסף תרבות וספרות, ג אדר ב תשס"ג, עמ' ה1, ה4. לחץ

תרגום אנגלי של המאמר התפרסם במהדורה האנגלית של העיתון, באותו תאריך.

119. 'צדקת הצדיק: יחס הגאון מווילנא וחוגו כלפי השבתאות', קבלה 9 (2003, ובעצם אוגוסט 2004), עמ' 225­­-306. נכלל גם בקובץ שבס' 12 לעיל. לחץ

120. 'האומנם בתולה היא השכינה', על ספרו של אי"א גרין, השכינה מרים הבתולה ושיר השירים, פעמים 101­-102 (סתיו-חורף תשס"ה), עמ' 303­-313. לחץ

נוסח ראשון של המאמר (ובלי הערות) התפרסם בשני חלקים: הראשון בהארץ, תרבות וספרות, כח שבט תשס"ד (20.2.2004), עמ' ה1. החלק השני התפרסם שם, ה אדר תשס"ד (27.2.2004), עמ' ה2, תחת הכותרת 'שושנה שמעלה ריח ונבחרת יותר משאר פרחי העולם'.

תרגום אנגלי חלקי של המאמר התפרסם במהדורה האנגלית של העיתון. המתרגמת גילה בראנד.

121. 'הזוהר והתיקונים – מרנסנס למהפכה', רונית מרוז (עורכת), חידושי זוהר: מחקרים חדשים בספרות הזוהר, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ז (= תעודה כא-כב), עמ' 251­-301. לחץ. לקריאת המאמר בכתב העת. לחץ

122. 'טיול מחודש עם עגנון', מבוא לספרו של שחר ארזי, בעקבות אהבה אבודה: לטייל בירושלים עם ש"י עגנון, ידיעות אחרונות / ספרי חמד, תל-אביב תשס"ה, עמ' 13­-15. לחץ

123. 'עברית וארמית כלשונות הזוהר', העברית, מחזור נח חוברת ג (תשס"ט-תש"ע, ולמעשה אדר-א תשע"א), עמ' ­111­-126.

בעקבות הרצאה שנישאה במליאת האקדמיה ללשון עברית בירושלים, ביום טז בכסלו תשס"ד.

הרצאה מקיפה יותר על נושא זה נישאה במכון ללימודים מתקדמים בירושלים, יום ו, 7.5.99. לחץ

תרגום אנגלי של מאמר זה, שנעשה בידי הדס (דפני) פרידמן ועדה רפופורט אלברט:'Hebrew and Aramic as Languages of the Zohar', Aramaic Studies, vol. 4.1 (2006), pp: 35-52. המאמר בתרגום ניתן לקריאה גם באתר האינטרנט של כתב העת.

124. 'פורפוריתה של הלנה מטרויה וקידוש השם'. ספר יובל לכבודו של יוסף בן שלמה (בעריכת משה חלמיש), הוצאת בר אילן, רמת גן תשס"ו (= דעת 57­­­-59), עמ' 83­-119.

נוסח מלא יותר, שכן כולל הוא גם את הטקסטים במקורם היווני, לטיני וארמי (ולא רק בתרגום כבנדפס), נכלל בספר הנזכר בסעיף 8 דלעיל, וכן באתר הנוכחי: לחץ

ראשית המאמר בהרצאה שנישאה בקבוצה 'היבטים ספרותיים של התופעה הדתית בימי הביניים', במכון ללימודים מתקדמים, ירושלים כה בכסלו תשס"ה.

125. 'להחזיר לאל את פניו', על ספרו של יאיר לורברבוים, צלם אלהים, שוקן, תל-אביב תשס"ד. 'דימוי 25 (אביב תשס"ה), עמ' 50­-53. לחץ

הרצאה שנישאה במכון ון-ליר בירושלים, אור לכג כסלו תשמ"ה (22,11,2004).

126.  'The Platonic Source for the Philosophical Riddle and How It Is Used in Ibn Gabirol's Poem "I Love You"', in: Exchange and Transmission across Cultural Boundaries: Philosophy, Mysticism and Science in the Mediterranean World: Proceedings of an International Workshop Held in Memory of Professor Shlomo Pines at The Institute for Advanced Studies The Hebrew University of Jerusalem, 28 February – 2 March 2005, Edited by Haggai Ben-Shammai, Shaul Shaked, Sarah Stroumsa: The Israel Academy of Sciences and Humanities, Jerusalem 2013, pp. 148-154. לחץ. לקריאת המאמר בכתב העת. לחץ

127. 'ואביו ממעל לבסוף את ידו אליו שלח' (על ספר השירים אמר החוקר מאת רבקה מרים). הארץ, תרבות וספרות, ו בניסן תשס"ה (2005–04–15), עמ' ה2, טורים 3­-6. לחץ

128. 'זכור ברית אברהם ועקדת יצחק', הארץ, תרבות וספרות, ח תמוז תשס"ה (2005–07–15), עמ' ה4. לחץ

129. 'ונהר יוצא מעדן להשקות את הר הצופים', על ספרה של מלילה הלנר-אשד ונהר יוצא מעדן: על שפת החוויה המיסטית בזוהר, דימוי 25 (אביב תשס"ה), עמ' 65­-69. לחץ

130. 'מה אתה ספר הזוהר'. על ספרה הנזכר של מלילה הלנר- אשד. הארץ, תרבות וספרות, יום שישי, כב בתמוז תשס"ה 29 יולי 2005, עמ' ה1, ה4. לחץ

הרצאה שנישאה בערב לכבוד ספרה של מלילה במכללת עלמא, תל-אביב, ו ניסן תשס"ה (2005–04–14).

131. 'כוח המִלה כיסוד משמעותה בספרות הקבלה', מאיר מ' בר-אשר, סימון הופקינס, שרה סטרומזה, ברונו קיאזה (עורכים),  דבר דבור על אופניו: מחקרים בפרשנות המקרא והקוראן בימי הביניים מוגשים לחגי בן-שמאי, בהוצאת יד בן צבי והאוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"ז, עמ' 163­-177. לחץ

132. '"זכאין אינון ישראל": ברכה בלשון הזוהר ורקעה היהודי-נוצרי', איגוד: מבחר מאמרים במדעי היהדות, כרך ג, האיגוד העולמי למדעי היהדות, ירושלים תשס"ח, עמ' 85­-94.

הרצאה שנישאה בקונגרס העולמי הארבעה עשר למדעי היהדות, כז בתמוז תשס"ה (2005–08–03). לחץ

133. 'מעשה מרכבה ומעשה בראשית כתורת סוד אצל פילון האלכסנדרוני', קבלה 19 (תשס"ט), עמ' 323­-335. לחץ

תרגום אנגלי של מאמר זה: The Work of the Chariot and the Work of Creation as mystical [should be: esoterical] teachings in Philo of Alexandria' (translated by: James Jacobson-Maisels), Deborah A. Green and Laura S. Lieber (eds.), Scriptural Exegesis: The Shapes of Culture and the Religious Imagination. Essays in Honour of Michael Fishbane, Oxford University Press, 2009, pp. 105-120.

134. 'הכרת פנים בקבלה'. פעמים 104 (קיץ תשס"ה), עמ' 21­-40.

נוסח מעודכן של מאמר זה נכלל בספר הנזכר בסעיף 8 דלעיל. לחץ

ביסודו הרצאה שנישאה ביד בן צבי בירושלים בכ"ו סיוון תשס"ד (13.6.2004), בערב לכבוד הספר - שדים רוחות ונשמות:  מחקרים בדמונולוגיה מאת גרשם שלום בעריכת אסתר ליבס.

135. 'מפחד מדרך ארוכה', מקור ראשון, מוסף 'שבת', ה' בשבט תשס"ו (03-02-2006), עמ' 8-9. לחץ

136. 'אש ידידותית?', מקור ראשון, מוסף 'שבת', כ"ח באייר תשס"ו (2006–05–26), עמ' 6-7. לחץ

137. 'רוחניות ורוח', מקור ראשון מוסף 'שבת', כ"ח בתשרי תשס"ז (2006–10–20), עמ' 6-7, 17. הרצאה שנישאה במכון ון-ליר בירושלים, ג' סיוון תשס"ו (2006–05–30), ביום עיון בנושא 'אקדמיה ורוחניות'. לחץ

138. מבוא לספרו של גרשם שלום, מפתחות לכתבי הפולמוס עמדין אייבשיץ, מאגנס, ירושלים תשס"ו, עמ' ז-ח (תרגום אנגלי, לא שלי, של מבוא זה מצוי שם בעמוד III-IV).

139. 'רוחניות ומיתוס' (בדפוס). עתיד להתפרסם בספר רוחניות יהודית, של המחלקה לחינוך יהודי ציוני של הסוכנות היהודית בשיתוף עם בית מורשה. מספר עמודים בדפוס מחשב: 15. לחץ

140. 'מרעיש הארץ: יחידותו של רשב"י'. יהדות: סוגיות, קטעים, פנים, זהויות. ספר רבקה (לכבוד פרופ' רבקה הורביץ ז"ל. בעריכת חביבה פדיה ואפרים מאיר), בהוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשס"ז, עמ' 337­-357. לחץ

141. 'מעמד השבתאות בדת ישראל: עיון נוסף'. הרצאה שנשאה ביום עיון לזכר גרשם שלום, במלאת עשרים וחמש שנים לפטירתו, באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בירושלים, ב' בניסן תשס"ז. מספר עמודים בדפוס מחשב: 13.

נכלל בקובץ שבס' 12 לעיל. לחץ

142. 'עולמו של ר' מנחם מנדל משקלוב מחדש היישוב האשכנזי בירושלים'. הרצאה שנישאה ביד בן צבי בירושלים, כ"ד בסיון תשכ"ז (2007–06–10), לרגל הוצאת ספרו של ד"ר אריה מורגנשטרן, השיבה לירושלים. ההרצאה לא פורסמה. מספר עמודים בדפוס מחשב: 15.

143. 'נבואתו של השבתאי ר' העשיל צורף מווילנא בכתבי ר' מנחם מנדל משקלוב תלמיד הגאון מווילנא ומייסד היישוב האשכנזי בירושלים', קבלה 17 (תשס"ח), עמ' 107­-168.

נכלל גם בקובץ שבס' 12 לעיל. לחץ

144. דרשה בבית הכנסת, לפרשת מטות-מסעי תשס"ז. הדרשה לא פורסמה. מספר עמודים בדפוס מחשב: 5. לחץ

145. 'Zohar and Iamblichus', Sandu Frunza & Mihaela Frunza (eds.), Essays in honor of Moshe Idel, Provo Press, Cluj-Napoca 2008, pp. 106-111 (=  JSRI 18, 2008, pp. 95-100, פורסם גם (באתר כתב העת) ובאתר הנוכחי. לחץ

146. 'יחי המלך: חולשתו של מלך וכוחו', על דעת הקהל, דת ופוליטיקה בהגות היהודית: ספר היובל לכבוד אביעזר רביצקי (עורכים בנימין בראון, מנחם לורברבוים, אבינועם רוזנק, ידידיה צ' שטרן), הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה ומרכז זלמן שזר, ירושלים תשע"ב, כרך א עמ' 459­-481. לחץ

147. 'מהות האידאה של ספר הזוהר', על ספרו של בועז הוס, כזוהר הרקיע: פרקים בתולדות התקבלות הזוהר ובהבניית ערכו הסמלי (מכון בן צבי ומוסד ביאליק, ירושלים תשס"ח), מקור ראשון, מוסף 'שבת', יג בניסן תשס"ח, עמ' 30­-31.

הרצאה שנישאה בערב עיון לכבוד הספר הנ"ל, יד בן צבי, ירושלים, אור לכ"א אדר שני תשס"ח. לחץ

148. 'כדאי ללמוד תלמוד', רשימה באתר פשיטא. לחץ כאן

הועלה לאתר ביום 2008–04–25. שני עמודים בדפוס מחשב. באתר שלי: לחץ

149. 'קהלת שלנו' (הכותרת המקורית של המאמר: 'את האלהים ירא'), (על ספרו של זלי גורביץ' חשבונו של קהלת), מקור ראשון, מוסף 'שבת', י"ט בשבט תשס"ט (2009–02–13), עמ' 10, 11, 14. לחץ

150. 'רוח הקודש מתעוררת בבשר ודם' (השם המקורי: 'מגילת דת המלך'). מוסף 'איגרת הפורים' של העיתון מקור ראשון, יום שישי יד באדר ב תשע"א, עמ' 8­-10. לחץ

151. 'כלה כמות שהיא: ר' משה קורדובירו, מעיין עין יעקב, המאמר הרביעי מספר אלימה', מסכת ט (סתיו התש"ע), עמ' 191­-198.

הרצאה שנישאה בערב עיון לכבוד ספר זה, באוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע יז בסיוון תשס"ט. לחץ

152. 'בריכה ומלא בספר הבהיר, עיון מחודש'. קבלה 21 (תש"ע), עמ' 121­-142. לחץ

קיצור של מאמר זה נישא כהרצאה בקונגרס העולמי החמישה עשר למדעי היהדות, בירושלים, טז אב תשס"ט.

153. 'המלך' (השם שניתן בעיתון: 'אין לנו מלך אלא עתה'), מקור ראשון, מוסף 'שבת' (גליון ראש השנה), כט אלול תשס"ט, עמ' 14. לחץ

154. 'סוקראטס מטלביה' (זה השם שניתן על ידי המערכת, השם המקורי היה 'למברטה וסוקראטס'), על ספרו של משה מאיר אבי אבי, הארץ מוסף 'ספרים', כ"ב בכסלו תש"ע (2009–12–09), עמ' 8. לחץ

155. 'ר' נחמן מברסלב'. קטלוג התערוכה -בעקבות הבעש"ט: מאתיים וחמישים שנה למותו של הבעש"ט מאתיים שנה למות ר' נחמן מברסלב, תערוכה מאוצרות הספרייה הלאומית (אוצרת אסתר ליבס), ירושלים, תמוז תש"ע, עמ' 47­-53. לחץ

156. 'שנת פטירתו של ר' משה די ליאון'. ספר זיכרון לפרופ' מאיר בניהו (בעריכת משה בר אשר, יהודה ליבס, משה עסיס ויוסף קפלן), הוצאת כרמל, ירושלים תשע"ט, חלק ב עמ' 750-745,  לחץ כאן. לקריאת המאמר בנוסח שבספר לחץ כאן

157. דרשה בבית הכנסת, לפרשת בהר-בחקתי תש"ע. הדרשה לא פורסמה. מספר עמודים בדפוס מחשב: 7. לחץ

158. 'מדרש הלכה מיסטי המיוחס לשמעון בן שטח'. קבלה 24 (תשע"א), עמ' 153­-170. לחץ כאן

הרצאה שנישאה בספריה הלאומית בירושלים, ביום ז בסיון תש"ע, לזכר ליאורה אליאס בר-לבב במלואת ארבע שנים לפטירתה. לחץ

159. 'מתוק-מר וטוואי זוהר: אֶרוֹס משירתה של סַפְּפוֹ'. משיב הרוח לג (= נשים א. חורף תשע"א), עמ' 54­-64.

הדפסה נוספת בתוך: שי"ח אוהבים ממבט שני, בעריכת שמחה סיאני, הוצאת שי"ח,  ירושלים תשע"ה, עמ' 99-110. לחץ

160. 'כיסופים'. הרצאה שנישאה בליל ד באדר א תשע"א (7.2.2011), בערב על ר' נחמן מברסלב, שנערך לרפואתו של הרב מנחם פרומן, במתנ"ס גוש עציון. ההרצאה לא פורסמה. לחץ

161. 'תודעתו העצמית של הגאון מווילנא ויחסו אל השבתאות', בתוך: חלמיש למעינו מים: מחקרים בקבלה, הלכה, מנהג והגות מוגשים לפרופ' משה חלמיש (בעריכת אבי אלקיים וחביבה פדיה), הוצאת כרמל, ירושלים תשע"ו, עמ' 603­-622. pdf;

נכלל גם בקובץ שבס' 12 לעיל. לחץ

162. 'אוריאנה' (הכותרת בעיתון: 'הפה עוד אומר: אוריאנה'), מקור ראשון, מוסף 'שבת' (גליון יום ירושלים), כג באייר תשע"א, עמ' 8. לחץ

163. 'אשרי העומדים על סודך' (על המאמרים על חקר הקבלה בגליון ל"ג בעומר תשע"א של מוסף 'שבת' של העיתון מקור ראשון). מקור ראשון, מוסף 'שבת', א בסיוון תשע"א, עמ' 14. לחץ

164. 'העירום המלובש, עבודת הקודש הסודית והאזוטריות אצל פילון האלכסנדרוני'. מחקרי ירושלים במחשבת ישראל כד (תשע"ה), עמ' 9­-28. לחץ ;pdf

נוסח מקוצר של מאמר זה, נישא בהרצאה בכנס החוגים למחשבת ישראל, באוניברסיטה העברית בירושלים, ט"ז בסיוון תשע"ב.

165. 'אמונה, על ספרה של חביבה פדיה מרחב ומקום', הרצאה שנישאה בערב לכבוד ספר זה במכון ון-ליר בירושלים, אור לג' בכסלו תשע"ב. ההרצאה לא פורסמה. מספר עמודי ראשי פרקים בדפוס מחשב: 8. ראשי פרקים להרצאה: לחץ

166. 'פילון האלכסנדרוני ועקדת יצחק: על Maren R. Niehoff, Jewish Exegesis and Homeric Scholarship in Alexandria', הרצאה ביום העיון על ספר זה, שנישאה בערב לכבוד ספר זה במכון ון-ליר בירושלים, אור לי"ח בטבת תשע"ב. מספר עמודים בדפוס מחשב: 6. לחץ

167. 'מעשה משריון של ר' נחמן מברסלב וזיקתו למשיחיות ולשבתאות, בעקבות ספרו של צבי מרק, התגלות ותיקון בכתביו הגלויים והסודיים של ר' נחמן מברסלב'. לא פורסם. מספר עמודים בדפוס מחשב: 8. לחץ

168. 'הסיפור הזוהרי בכלל וגלגולי הורמנותא וסמיטרא', הסיפור הזוהרי, בעריכת יהודה ליבס, יונתן בן הראש ומלילה הלנר-אשד. מכון בן צבי, ירושלים תשע"ז, עמ' 60-14, לחץ לצפייה בהרצא ביו-טיוב לחץ כאן

הרצאה המבוססת על תמצית מאמר זה, נישאה באוניברסיטה העברית בירושלים, אור לי"ט באדר תשל"ט, בכנס לציון שלושים שנה לפטירת גרשם שלום. ההרצאה הועלתה לאתר האינטרנט של הספרייה הלאומית. לחץ אפשרית גם צפייה ושמיעה של הרצאה זו ביוטיוב. לחץ

169. 'פרנקיזם כערב-רב'. על: Pawel Maciejko, The Mixed Multitute: Jakob Frank and the Frankist Movement, 1755-1810, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011, הרצאה שנישאה בערב לכבוד ספר זה, במכון ון-ליר בירושלים, אור לכ"ט אדר תשע"ב (22.3.2012).

נכלל בקובץ שבס' 12 לעיל. לחץ

170. 'הריק המלא', על פסוקים, ספר השירה של זלי גורביץ'. הרצאה שנישאה במכללת עלמא בתל אביב, בערב כ"ו באייר תשע"ב. ההרצאה לא פורסמה (7 עמודים בדפוס מחשב). לחץ

171. 'העברית חיכתה לה: איליאדות בעברית חדשה (על תרגומי האיליאדה להומרוס מאת אריה סתיו ואברהם ארואטי), מוסף 'שבת' של העיתון מקור ראשון, ט בתמוז תשע"ב, עמ' 10-11. לחץ

172.  'שיחה על תרגום וקבלה', בין דניאל מט, יהודה ליבס וחביבה פדיה. השיחה נערכה בספריה הלאומית בירושלים, ביום ט"ו בתמוז תשע"ב. השיחה ניתנת לצפייה. לחץ

173. 'בלק הוא יתרו', מוסף 'שבת' של העיתון מקור ראשון, ט"ז בתמוז תשע"ב (ערב שבת פרשת בלק), עמ' 6, 23. לחץ

174. 'הואיל משה באר'. הרצאה שנישאה במסגרת הכנס 'עיונים בחקר הקבלה: כנס לכבודם של פרופ' משה אידל ופרופ' יהודה ליבס', מכון ון ליר בירושלים, כא בתמוז תשע"ב. ההרצאה לא פורסמה (מספר עמודים בדפוס מחשב: 16). לחץ

175. אין משגיחין בבת קול' (תגובה על מאמר בשם 'סכיזופרניה רוחנית' מאת נתנאל אריה), מוסף 'שבת' של העיתון מקור ראשון, ה' בתמוז תשע"ג (ערב שבת פרשת וילך), עמ' 14. לחץ

176. 'יהדות ויוונות – מיתוס ומציאות', הרצאה שנישאה בחנות הספרים תולעת ספרים ברח' מאז"ה בתל-אביב, בה' בכסלו תשע"ג. ההרצאה הוקלטה וצולמה וניתנת לצפייה. לחץ

177. 'פילון והזוהר נפגשים בחרן' (השם המקורי: פילון מאלכסנדריה ותרח מחרן). הרצאה שנישאה ביום עיון באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בירושלים בכ"ו בטבת תשע"ג לאור יציאתו לאור של כרך חמישי חלק ראשון של כתבי פילון האלכסנדרוני בתרגום לעברית, בעריכת יהושע עמיר ז"ל ומארן רות ניהוף, בהוצאת מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית למדעים, ירושלים תשע"ב. נדפס (עם קיצורים) במוסף 'שבת' של העיתון מקור ראשון, ט באייר תשע"ג, עמ' 8­-9. פילון והזוהר נפגשים בחרן / יהודה ליבס | מוסף "שבת" - לתורה, הגות ספרות ...   הנוסח באתר שלי: לחץ, הקלטה של ההרצאה: לחץ

178. 'עץ חיים היא למחזיקים בה: הספירות אחוזות ביד מיכאל סגן כהן'. מאמר שהוכן לפרסום בקטלוג של תערוכת ציורי סגן-כהן, שלא יצאה אל הפועל. לחץ

179. שיעור פומבי בתלמוד בבלי, תענית דף ה, ניתן יחד על ידי ועל ידי הרב מנחם פרומן, במרכז שטיינזלץ בירושלים, במסגרת שיעורי הסיום של הוצאת תלמוד שטיינזלץ. ניתן לצפייה ולהאזנה באתר יו טיוב, בלחיצה על הכיתוב דלהלן: 

שיעור בדף ה' - פרופ' יהודה ליבס והרב מנחם פרומן - ‎ YouTube

שיעור בדף ה' - פרופ' יהודה ליבס והרב מנחם פרומן - ‎ YouTube

180. שיעור בזוהר של הרב מנחם פרומן ויהודה ליבס, בבית הכנסת בתקוע ב, ח חשוון תשע"ג. לחץ

181. מבוא לסריקת כרטסת מילון הזוהר של גרשם שלום, באתר אוסף שלום בספריה הלאומית, ירושלים. לחץ

182. 'חלמא דבי שמשי לית ביה ממשא: על ספרה של יערה ענבר, חלום של בין השמשות, עיון ודרישה בסיפורים תלמודיים (הוצאת ידיעות אחרונות, תל-אביב תשע"ג)', הרצאה שנישאה בערב לכבוד ספר זה, בבית הקפה 'תמול שלשם' בירושלים, ביום ז באלול תשע"ג. ההרצאה לא התפרסמה. לחץ

183. 'עקדת יצחק הזוהרית': על ספרו של עודד ישראלי, פתחי היכל: עיוני אגדה ומדרש בספר הזוהר, הוצאת מאגנס, ירושלים תשע"ג', הרצאה שנישאה באוניברסיטת באר שבע, ביום עיון לכבוד ספר זה, בי. בכסלו תשע"ד. ההרצאה לא התפרסמה. אך צולמה והוקלטה וניתנת לצפייה בכתובת: לחץ טקסט ההרצאה המעודכן ניתן לקריאה בכתובת: לחץ

184.  'ומתוק החושך: על ספר השירים נחושת ונהר מאת נעמה שקד', מקור ראשון, מוסף שבת, יב באדר שני תשע"ד, 14.3.2014. עמ' 22. לחץ

185. 'שבלוניזציה והחייאתה במיתוס הזוהרי', הרצאה שנישאה בכנס ספרות הזוהר ודורה, לכבוד ד"ר אסי פרבר-גינת, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יד בסיוון תשע"ד. לחץ

186. 'בלעם כאדם', הרצאה על פרשת השבוע שנישאה ביום א בתמוז תשע"ד במכון ון ליר בירושלים. ההרצאה ניתנת לצפייה ולהאזנה בכתובת: לחץ

187. 'פולמוס עמדין-אייבשיץ'. הרצאה שנישאה בספריה הלאומית בירושלים, ביום י"ח במרחשוון תשע"ה.

נכלל בקובץ שבס' 12 לעיל.  לחץ

188. 'פורטונה וטיקלא, על ספרה של רות קרא-איוונוב קניאל, קדשות וקדושות: אמהות המשיח במיתוס היהודי', הרצאה שנישאה במכון הרטמן בירושלים, בערב על ספר זה, אור לכ"ח במרחשוון תשע"ה. דעת 82 (תשע"ו), עמ' 383­­-389. לחץpdf

189. 'שלמה המלך וגבירול הנגר: על ספר השירים של רבקה מרים', האף על פי. הרצאה שנישאה בערב על ספר זה, ב'נפגשים, בית תרבות ורוח' בירושלים, במוצאי שבת אור לכ"ב כסלו תשע"ה. ההרצאה לא פורסמה, ומצויה באתר בכתובת: לחץ

190. 'הסיפור הנחמני: על אוסף הסיפורים ועל סיפור מהפנצר: על כל סיפורי רבי נחמן מברסלב, מהדורה מבוררת על פי כתבי יד מאת צבי מרק, עורך דב אלבוים'. הרצאה שנישאה בערב על ספר זה, במכון ון ליר בירושלים, אור לג שבט תשע"ה. ההרצאה לא פורסמה, ומצויה באתר בכתובת: לחץ

191: 'כצאת השמש': דרשה שנישאה בבית הכנסת בשבת פרשת בשלח שנת תשע"ה, בערב עלייתו לתורה של חתן הבר מצוה נעים ליבס. הדרשה לא פורסמה, ומצויה באתר בכתובת: לחץ

192. 'צדק ואמת: על מנחם פרומן ביום השנה השני לפטירתו ולרגל צאתם לאור של ספריו "שחקי ארץ" ו"דין וחשבון על השיגעון"'. הרצאה שנישאה בבית הקונפדרציה בירושלים, בערב לכבוד ספר השירים דין וחשבון על השיגעון, אור לכ"ח באדר תשע"ה. ההרצאה לא פורסמה, ומצויה באתר בכתובת:

193. 'מחשבת ישראל ותקינות פוליטית', מאמר שלא פורסם. לחץ

194. 'האמת על קבלת הרמ"ק המשתקפת בספרות הלוריאנית'. פעמים 148 (תשע"ז), עמ' 40-27. במקורה הרצאה שנישאה בכנס על קבלות צפת ורקעיה, במכללה האקדמית צפת, כ"ד כסלו תשע"ו.  לחץ

195. 'תפילת ערבית רשות: ממחלוקת ר' יהושע ורבן גמליאל למחלוקת שבין עולמות הזוהר והתיקונים'. הרצאה שנישאה בכנס 'זוהר – מזרח ומערב', באוניברסיטת בן גוריון בנגב, יז טבת תשע"ו. ההרצאה לא פורסמה. ההרצאה בתוספת הרחבות: לחץ

196. ניתוק השלשלת: על ספרו של משה אידל שלשלאות קסומות. הרצאה שנישאה במכון הרטמן בירושלים, בערב שהוקדש לספר זה, א באדר שני תשע"ו. ההרצאה לא פורסמה. לחץ

197. זיכרון שמחבר בין מלה למעשה: על ספרה של שרה פרידלנד בן ארזה יהי: מלים כמעשים. הרצאה שנישאה ביד בן צבי בירושלים, בערב שהוקדש לספר זה, ו באדר שני תשע"ו. ההרצאה לא פורסמה. לחץ

198. 'עץ החיים ועץ הדעת: מיתת הצדיקים וחנוכת המקדש', ראשי פרקים ללימוד לערב היארצייט השלישי של מנחם פרומן זצ"ל. הלימוד נערך בתקוע, בליל כ"ב לאדר שני תשע"ו. לחץ

199. דתו של אברהם קרדוזו: על ספרו של נסים יושע אנוס בחבלי משיח: תיאולוגיה פילוסופיה ומשיחיות בהגותו של אברהם מיכאל קרדוזו (הוצאת יד יצחק בן צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ו). הרצאה שנישאה בערב לכבוד ספר זה, ביד בן צבי, ט באייר תשע"ו. 

נכלל בקובץ שבס' 12 לעיל. לחץ

200. זכות אבות: הרפיה עגנוית של הפאתוס המשיחי. הרצאה שנישאה בכינוס על עגנון, אוניברסיטת בר-אילן. ו בכסליו תשע"ז. נכלל בקובץ שבס' 12 לעיל. לחץ

201. מסכת אצילות, חיבור קבלי פסוודו-אפיגראפי של הגאון מווילנא בצעירותו? הרצאה שנישאה במכון שכטר בירושלים, י"ג בטבת תשע"ו.

נכלל בקובץ שבס' 12 לעיל. לחץ

202. תם עוונך: על ספר השירים של חוה פנחס-כהן מסע אחר עם עורב שחור ו-saint Clair, הוצאת קשב לשירה, ישראל תשע"ה. דברים לערב על ספר זה בקפה נוקטורנו בירושלים בערב י"ג באייר תשע"זלחץ

203. משיח, מציאה ועקרב. הרצאה בכנס חמישים שנה למלחמת ששת הימים - היבטים תיאולוגיים; אוניברסיטת בר-אילן, י"ג סיוון תשע"ז. לחץ. לצפייה והאזנה ביו-טיוב לחץ

204. שלמה מלכו ועולמו של אג'ידיו מויטרבו, על שלמה מלכו מאת מוטי בנמלך, הרצאה שנישאה בערב לכבוד ספר זה בכ"ה סיוון תשע"ז, ביד בן צבי בירושלים, לחץ

205. מרגלית באנגלית, על תרגום הזוהר בהוצאת פריצקר, הרצאה שנישאה לכבוד סיום מפעל התרגום, אור לד' במרחשוון תשע"ח, במכון הרטמן בירושלים, לחץ כאן.

206. חקר הזוהר. הרצאה שניתנה בסמינר המחלקתי של החוג למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון, באר שבע ה' חשוון תשע"ח. לצפייה והאזנה באתר יוטיוב לחץ כאן

207. צערו של שטן, על ספרי לצבי ולגאון, הרצאה שנישאה בערב לכבוד הספר, אור לכח במרחשוון תשע"ח, במשכנות שאננים בירושלים, לחץ כאן. לצפיה בהרצאה ביוטיוב, לחץ כאן. לצפיה בכל אירוע ההשקה לספר זה (הכולל הרצאה זו), שנערך במשכנות שאננים בירושלים אור לכ"ח במרחשוון תשע"ה, לחץ כאן

208. הנכים הופכים לפנתרים, על ספרה של ביטי רואי אהבת השכינה: מיסטיקה ופואטיקה בתיקוני הזוהר, הרצאה שנישאה בערב על ספר זה במכון הרטמן בירושלים, אור לכג בשבט תשע"ח, לחץ כאן. לצפייה ולהאזנה בהרצאה זו ביו-טיוב לחץ כאן

209. תולדות התנועה השבתאית, הרצאה על ספרו זה של גרשם שלום, נישאה במכון שוקן בירושלים אור לכט בשבט תשע"ח, לחץ כאן   לצפייה בהרצאה זו ביו-טיוב לחץ כאן 

210. סיפור הסיפור, על קובץ המאמרים הסיפור הזוהרי, הרצאה שנישאה ביד בן צבי בירושלים, בערב לכבוד ספר זה, ביום י"ד באייר תשע"ח, לחץ כאן

211. נצרות קבלית בחקר היהדות. על ספריה של יהודית וייס בענייני גיום פוסטל (משיח נוצר-קבלי ברנסנס, על איחוד הטבע והחסד, טעם הטעמים). הרצאה שנישאה בערב לרגל הופעת ספרים אלה במרכז סכוליון, האוניברסיטה העברית בירושלים, כ בסיוון תשע"ח. לחץ כאן, נוסח מקוצר שהתפרסם בפעמים 155-154, תשע"ח, עמ' 306-299, לחץ כאן

212. האשה צריכה לבנים ביותר: לידה כשלמות נשית לפי הרמ"ע, אחרית דבר לספרה של רות קרא-איוונוב קניאל, חבלי אנוש: הלידה בפסיכולוגיה ובקבלה, הוצאת כרמל, ירושלם תשע"ח, עמ' 404-398, לחץ כאן

213. פנים לפנים, על ספרה של מלילה הלנר-אשד, מבקשי הפנים: מסודות האדרא רבא שבזוהר, הארץ, מוסף תרבות וספרות עמ' 2 (שם המאמר שונה כאן ל'שלושה עשר התלתלים על פרצופו של אלוהים'), יום ו, א בכסלו תשע"ט, לחץ כאן 

214. מטי ולא מטי: אחרית דבר לספר שיעורי הזוהר של מנחם פרומן, לחץ כאן

215. ר' שלמה אלקבץ ושירו 'לכה דודי', בעקבות ספרה של ברכה זק כרם היה לשלמה: האל התורה וישראל בכתבי ר' שלמה הלוי אלקבץ, הרצאה שנישאה בערב לכבוד ספר זה באוניבסיטת בן גוריון בנגב, אור לכ' בכסלו תשע"ט, לחץ כאן

התפרסם בתוך מלאכת מחשבת: מחקרים במדעי היהדות מוגשים לפרופסור בצלאל בר-כוכבא בהגיעו לגבורות, בעריכת בינדר, רצון, שבטיאל (= תעודה לג), אוניברסיטת תל-אביב תשפ"א, כרך ב, עמ' 1022-1013, לחץ כאן

216. אידרא ומערה. על ספרה של רונית מרוז הביוגרפיה הרוחנית של רבי שמעון בר יוחאי, דיון ביסודותיו הטקסטואליים של ספר הזוהר. הרצאה שנישאה בערב לכבוד ספר זה באוניברסיטת תל אביב, כ באדר שני תשעיט, לחץ כאן לצפייה בהרצאה באתר אוניברסיטת תל אביב, לחץ כאן

217. לחזות בנועם ה': על חיי העיון לאידרותיהם, הרצאה שהיתה אמורה להינשא בכנס על חיי העיון באוניברסיטת בר-אילן בחודש אייר שנת תשע"ט, אך בוטל 'מחוסר תקציב'. לחץ כאן

218. נער הייתי גם זקנתי – מיתוס מטטרון כתפאורת רקע: על ספריו של יונתן בן הראש, 'סבא וינוקא: האל הבן והמשיח בסיפורי הזוהר', הוצאת מאגנס, ירושלים תשע"ח; 'ינוקא דרב המנונא סבא: עיון ומהדורה סינופטית, סיפור הינוקא דבלק' (זוהר, ח"ג קפו ע"א – קצב ע"א), הוצאת כרוב, תשע"א. הרצאה שנישאה בערב לכבוד ספרים אלה באוניברסיטה העברית בירושלים, אור לכ"ה ניסן תשע"ט. לחץ כאן

219. לית עלמא מתקיימא אלא ברזא, הרצאת פתיחה לכנס 'סוד, סודיות והסתרה', באוניברסיטת בן גוריון, באר שבע כ"ב באייר תשכ"ט, לחץ כאן. נוסח מקוצץ נתפרסם בכרך מחשבת ישראל, גיליון ב: אזוטריות במחשבת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבה תשפ"א, עמ' 18-9. הגיליון כולו ניתן לקריאה בכתובתhttps://in.bgu.ac.il/en/humsos/goldstein-goren/books/JT2%20Full%20Hebrew%2013.12.2020.pdf

220. סיטרא אחרא, על ספרו של נתנאל ברמן, הרצאה שנישאה בערב על ארבעה ספרי מחקר זוהר, במכון שכטר, ירושלים א בסיוון תשע"ט, לחץ כאן

221. עד תאות גבעות עולם - וחזרה, על ספרה של מיכל גוברין ירושלים מקום התאוה: מסע אל המיתוס (הוצאת הקיבוץ המאוחד תשע"ט), הרצאה שנישאה בערב לכבוד ספר זה במכון הטרמן בירושלים ביום יב באלול תשע"ט, לחץ כאן

222. תורת ה' תמימה (מוקדש לזכרה של ציפי קויפמן). שיעור ליל הושענא רבא תש"ף בסוכת הרבנית הדסה פרומן בתקוע.לחץ כאן. המאמר התפרסם בידע עם, במה לפולקלור יהודי, כרך מ"ח מספר 86-85, עמ' 91-78.

223. יצחק דמן עכו וסודו של הזוהר,  איגרת 42, כסלו תשפ"א, עמ' 9-4. הרצאה שנישאה באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בירושלים, בטקס לכבוד קבלת חברים חדשים, בנר שלישי של חנוכה, אור לכ"ז בכסלו תש"ף. לחץ כאן לצפיה בהרצאה באתר האקדמיה לחץ כאן

224. רחב כפונדקית, לחץ כאן

225. הסיפור שלנו: מבוא להדפסה מחודשת של ספרו של גרשם שלום, שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו, הוצאת כרמל, ירושלים תשפ"א, עמ' xi-i', לחץ כאן

226. דבקות של רוח ברוח: על הנשיקה בספר הזוהר. ישראל היום, גליון ערב שביעי של פסח תש"ף. לחץ כאן. לקריאת נוסח העיתון לחץ כאן

227, יובלים וזוהר, על ספרה של רונית מרוז יובלי זוהר, לחץ כאן

228. מבחר שירים. על ספר השירים מבחר שירים מאת זלי גורביץ, לחץ כאן

229. הדרשות החדשות של אוריגנס ותורת הסוד היהודית, לחץ כאן

230. מחורבות ארמון אבירי מִקדש לסבא דסבין בהיכלות הזוהר: יצחק דמן עכו בעל אוצר חיים כגיבור ומנהיג זוהרי, מאמר מבוא להוצאה מדעית עתידית של ספר אוצר חיים, בידי קבוצת מחקר בראשותי, לחץ כאן

231. אבן השתיה. לחץ כאן

232. אפלטון מְפַלֵּן או פילון מפְלַנְטֵן: על ספרה של מארן רות ניהוף, פילון האלכסנדרוני ביוגראפיה אינטלקטואלית (כך במהדורה הדיגיטאלית, בעיתון המודפס ניתנה הכותרת: ברומא של ימי הקיסר קליגולה הוא גילה את הארציות ונטש את האידאות האפלטוניות). הארץ תרבות וספרות, יט בשבט תשפ"ב (עמ' 1, 4), לחץ כאן. לקריאת המקור, בכותר על פילון, לחץ כאן.

233. ונוטיהם: קבלה שזנח נביא לשוא, לחץ כאן

234. גרשם שלום וחקר הקבלה, שיחה בין יהודה ליבס ומשה אידל בהנחיית צחי וייס, במסגרת כנס חידושים בחקר הקבלה לציון 40 שנה לפטירתו של גרשם שלום ז"ל, הספריה הלאומית בירושלים (בזום), כה באדר א תשפ"ב (24.2.22). לצפיה לחץ כאן

235. דרך הרוח של אליעזר שביד,  הרצאה שנישאה בכנס עיון לזכר אליעזר שביד, באוניברסיטה העברית בירושלים, י. באייר תשפ"ב, לחץ כאן

 

 

שירה ותרגומים מלשונות קלאסיות בצירוף מבואות

236. שלושה שירי התגלות, לחץ כאן

237. 'ותוך הגוף יש נפש', תרגום מערבית של שירו של אל-מתנבי (עם מבוא קצר),  דימוי 10 (סתו תשנ"ו), עמ' 2. נדפס גם ב הארץ, 18.8.95, עמ' ב8. נכלל גם בפריט 10 לעיל. לחץ
238. 'מוזות בנות הליקון', תרגום מיוונית של הפרואמיום לתאוגוניה להסיודוס, עם הערות ועם מאמר מבוא בשם 'לפני תולדות האלים'.  חדרים 12 (אביב 1996), עמ' 27-18. נכלל גם בפריט 10 לעיל. לחץ

239. 'הוא נראה בעיני כשוה לאלים', תרגום שירה היווני של ספפו, בצירוף מבוא, דימוי יג\2 (קיץ תשנ"ו), עמ' 15. נכלל גם בפריט 10 לעיל. התרגום נדפס גם בתוך מאמרו של אשר רייך, 'ספפו: "שוה לאלים" בחמישה תרגומים', הארץ, מוסף תרבות וספרות, יום ששי, 15.11.96, עמ' ד2 טור חמישי. חזר ונדפס בהארץ מוסף תרבות וספרות, עמ' 2 יום ששי, 17.09.10, ערב יום כיפור תשע"א. נכלל גם בפריט 10 דלעיל. לחץ

240. על התאולוגיה המיסטית, אל טימותאוס', תרגום מיוונית של ספרו זה של (פסיודו) דיוניסיוס איש האראופגוס, בצירוף מבוא, קשת החדשה 15 (אביב 2006 [תשס"ו], עמ' 148­-153. נכלל גם בפריט 10 דלעיל. הפרק הראשון של תרגום חיבור זה, עם מבוא בשם 'דיוניסיות ויהדות', התפרסם כבר קודם לכן, בחדרים 13 (חורף 1999), עמ' 68-66. לחץ

241. 'נבואת הסיבילה'. תרגום הקסאמטרי מן היוונית של הקטע הראשון מן הספר השלישי של 'חזיונות הסיבילות', בצירוף מבוא,   דימוי 15 (תשנ"ח), עמ' 11-10. נכלל גם בפריט 10 דלעיל. לחץ

242. 'הימנון לזאוס' מאת קליאנטס. תרגום הקסמטרי מן היוונית בצירוף מבוא.  קשת: קובץ לציון יובל הארבעים לראשית הופעתו של "קשת" הרבעון לספרות עיון וביקורת (בעריכת אהרן אמיר), הד ארצי, ירושלים תשנ"ח, עמ' 131-129. נכלל גם בפריט 10 דלעיל. לחץ

243. 'שירת פרמנידס'. תרגום הקסמטרי מן היוונית בצירוף מבוא והערות. אלפיים 17 (תשנ"ט), עמ' 36-24. נכלל גם בפריט 10 דלעיל. לחץ

244. 'נחמת הפילוסופיה', תרגום עברי מלטינית של ספר א, פרקים א-ג של ספרו זה של בואתיוס, עם הערות ומבוא בשם 'נצחון הרוח'. אלפיים 29 (תשס"א), עמ' 215­-223. נכלל גם בפריט 10 דלעיל. לחץ

245. 'הימנון (הומרי) ללבנה (היא סֶלֵנֵה)'. תרגום עברי הקסאמטרי מן היוונית. מתנת יום הולדת למלילה אשד-הלנר, תשרי תשע"ב. פורסם בכרמל 19 (ירושלים תשע"ח), עמ' 45. לחץ

246. 'מלאגר מגדרה, אהבה קנאה ושבת', דברי יפת (בעריכת דבורה גרא, דניאלה דוויק, נורית שובל-דודאי), הוצאת יד יצחק בן צבי, ירושלים תשע"ח, עמ' 152-151, לחץ כאן

247. 'תורת הצרעת'. שיר לפרשת מצורע. מוסף 'שבת' של העיתון מקור ראשון, כ"ח בניסן תשע"ב, עמ' 12. לחץ

248. שלושה', שיר לזכרו של מנחם פרומן, עתר ט, תשרי תשע"ה, עמ' 90.

התפרסם גם בספר שיריו של מנחם פרומן, דין וחשבון על השיגעון, משיב הרוח והוצאת קשב לשירה, ירושלים תשע"ה, עמ' 11. לחץ

249. קינה לי"ז תמוז. כרמל 18 (תשע"ו), עמ' 7­-8. לחץ

250. משחק, תרגום מרוסית של שירו של אלכסנדר בלוק, לחץ

 

הספדים

251. על יעקב מאיר ז"ל, דעות לד (קיץ תשכ"ז), עמ' 241-240. לחץ

252. על א"מ יוסף ג. ליבס ז"ל (כהקדמה ל'אז קשרה סנדלי זהב יפים לרגליה', קטע מתרגומו של יוסף ג. ליבס לאודיסיאה להומירוס), הארץ, ערבראש השנה תשמ"ט (11.9.88), עמ' ב13.

253. על אריאלה דים גולדברג ז"ל. בתוך: בר-אשר, פיש, אידל, סרנה, טובי (עורכים), סגולה לאריאלה: מאסף דברי מחקר וספרות לזכרה של 3ריאלה דים גולדברג, ירושלים  תש"ן, עמ' 24-23. שיר זה חזר ונדפס בכרמל, כתב עת לשירה, 12 (תשס"ו), עמ' 5­-6, ושוב בתוך קובץ ספריה של אריאלה דים, הוצאת כרמל, ירושלים תשס"ז, עמ' 16­-17. לחץ

254. על פרופ' רבקה ש"ץ-אופנהיימר ז"ל. בתוך: לזכרה של רבקה-ש"ץ אופנהיימר, המכון למדעי היהדות האוניברסיטה העברית בירולים, תשנ"ג, עמ' יג-יד.

255. על ליאורה אליאס בר-לבב ז"ל. מסכת ו, חורף תשס"ז, עמ' 43­-45. יסודו בהספד שנישא בהלווייתה (כ"ה ניסן תשס"ו, 23.4.5006). לחץ

256. על פרופ' רבקה הורביץ ז"ל. הרצאה שנישאה בערב עיון לרגל ההוצאה לאור של ספר רבקה, מכון ון ליר בירושלים, ט אדר תשס"ז. ההראה לא פורסמה. שבעה עמודים בדפוס מחשב. לחץ

257. על פרופ' מאיר בניהו ז"ל. פעמים 122­-123, חורף-אביב תש"ע, עמ' 218­-221. יסודו בהספד שנישא בהלוויתו (ב אייר תשס"ט, 26.4.09). לחץ

258. על הרב מנחם פרומן ז"ל. מקור ראשון, מוסף 'שבת', כ"ו באדר תשע"ג, עמ' 8 (שם המאמר שניתן לו בעיתון: 'אוחז בשמים ובארץ'). לחץ