הארי וממשיכיו

מאמרים על הקבלה המאוחרת שניתנים לקריאה כאן בלחיצה (מאמרים נוספים בנושא זה נמצאים בדף הסקירות):

 האמת על קבלת הרמ"ק המשתקפת בספרות הלוריאנית, לחץ כאן

החידוש של רבי נחמן, לחץ כאן

הסיפור שלנו: מבוא להדפסה מחודשת של ספרו של גרשם שלום, שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו, לחץ כאן

העדה החרדית בירושלים וכת מדבר יהודה, לחץ כאן. לתצלום המאמר בכתב העת לחץ

השבתאות וגבולות הדת, לחץ כאן

התיקון הכללי של רבי נחמן מברסלב ויחסו לשבתאות, לחץ כאן

זכות אבות, לחץ כאן

זמירות לסעודות שבת שיסד הארי הקדוש, לחץ כאן

חלום ומציאות: לדמותו של הקדוש המקובל ר' שמשון מאוסטרופוליה, לחץ כאן

לדמותו, כתביו וקבלתו של בעל עמק המלך, לחץ כאן

מיתוס לעומת סמל בזוהר ובקבלת האר"י, לחץ כאן

מסכת אצילות, חיבור קבלי פסוודו אפיגראפי מאת הגאון מווילנא בצעירותו? לחץ כאן

מעמד השבתאות בדת ישראל: עיון נוסף, לחץ כאן

נבואתו של השבתאי ר' העשיל צורף מווילנא בכתבי ר' מנחם מנדל משקלוב תלמיד הגאון מווילנא ומייסד היישוב האשכנזי בירושלים, לחץ כאן

פולמוס עמדין-אייבשיץ, לחץ כאן

צדקת הצדיק: יחסו של הגאון מוילנא וחוגו כלפי השבתאות , לחץ כאן

קוים לדמותו של רבי נפתלי כץ מפרנקפורט ויחסו לשבתאות, לחץ כאן

רבי נחמן מברסלב, לחץ כאן

רבי נחמן מברסלב ולודוויג ויטגנשטיין, לחץ כאן

תודעתו העצמית של הגאון מווילנא ויחסו אל השבתאות, לחץ כאן

תלמידי הגאןן, השבתאות והנקודה היהודית , לחץ כאן

תרין אורזילין דאיילתא: דרשתו הסודית של האר י לפני מיתתו, לחץ כאן