מוזות בנות הליקון

תרגומי שירה דתית קלאסית עם מבואות ושירים אחדים שניתנים לקריאה כאן בלחיצה:

איג'ידיוס ויטרבנסיס, ספרון על האותיות העבריות, לחץ כאן

בואתיוס, נחמת הפילוסופיה, לחץ כאן

(פסוודו) דיוניסיוס, התאולוגיה המיסטית, לחץ כאן

הימנון (הומרי) ללבנה, לחץ כאן

הסיודוס, תאוגוניה, לחץ כאן

מלאגר מגדרה, אהבה קנאה ושבת, לחץ כאן

מתנבי, ותוך הגוף יש נפש, לחץ כאן

סיבילה, לחץ כאן

ספפו, הוא נראה בעיני כשווה לאלים, לחץ כאן

פרמנידס, לחץ כאן

קינה ליז תמוז, לחץ כאן

קלאנטס, המנון לזאוס, לחץ כאן

שלושה, לחץ כאן

שלושה שירי התגלות, לחץ כאן

תורת הצרעת, לחץ כאן

 

תרגומי שירה דתית קלאסית בקריאת המתרגם, כפי שהושמעו בקול המוסיקה, בתכניתה של אורלי מורג בימת שיר, שניתנים להאזנה כאן בלחיצה (פורמט MP3):

הסיודוס, תאוגוניה, חלק א, לחץ כאן

הסיודוס, תאוגוניה, חלק ב, לחץ כאן

הסיודוס, תאוגוניה, חלק ג, לחץ כאן

מתנבי, ותוך הגוף יש נפש, לחץ כאן

ספפו, הוא נראה בעיני כשווה לאלים, לחץ כאן

פרמנידס, חלק א, לחץ כאן

פרמנידס, חלק ב, לחץ כאן

פרמנידס, חלק ג, לחץ כאן