הוראה

הקורס בשנת תשע"ח סמסטר שני, יום ד שעה 14.00-12.30, בניין מדעי הרוח חדר 2502: קריאה בפילון בהשוואה לקבלת ימי הביניים.

הטקסט שייקרא במקור היווני במהדורה מדעית (+ תרגום צרפתי), הקש כאן

הטקסט שייקרא במקור היווני (+ תרגום אנגלי), הקש כאן

הטקסט שייקרא בתרגום עברי, הקש כאן