שלום רב
שמי יהודה ליבס
פרופסור אמריטוס בקתדרה לקבלה על שם גרשם שלום
החוג למחשבת ישראל
המכון למדעי היהדות על שם מנדל
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית בירושלים
טלפון 5883642
דואל yehuda.liebes@mail.huji.ac.il
אתר זה מכיל מחקרים רבים משלי
(לא מצויים כאן המאמרים שנתקבצו בספרי סוד האמונה השבתאית, וכן הספרים חטאו של אלישע, תורת היצירה של ספר יצירה, פולחן השחר ועוד. כמו כן לא נכללו כאן תרגומי המאמרים ללשונות אחרות)
המאמרים הנמצאים עודכנו כאן במידת-מה ביחס לנוסח המודפס

לשם קריאת מאמרים לחץ על אחד משמות דפי האתר המופיעים בראש דף זה (קישורים נמצאים גם ברשימת הפרסומים דלהלן).

מקומות הפרסום של המאמרים נמצאים ברשימת הפרסומים דלהלן.

לקריאת תולדות חיים ורשימת פרסומים, לחץ כאן

Contact