אסתר ליבס (אתי)

מאמרים מאת ד"ר אסתר ליבס

 

אהבה ויצירה בהגותו של ר' ברוך מקוסוב, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ט, לחץ

אל תשלח ידך (עקידת יצחק לפי ר' ברוך מקוסוב), לחץ

אמרות הבעש"ט ועדויות החסידים עליו (בעקבות הבעש"ט: קטלוג תערוכה, הספרייה הלאומית, ירושלים תש"ע), לחץ

בעקבות הבעש"ט: הקדמה לקטלוג התערוכה, הספרייה הלאומית בירושלים תש"ע, לחץ

החידוש בחסידות לפי ר' ברוך מקוסוב, לחץ

הרעיון המשיחי בחסידות, נספח לשלב האחרון, מחקרי החסידות של גרשם שלום, בעריכת דוד אסף ואסתר ליבס, ירושלים תשס"ט, לחץ

הרשימו, ההיולי וקדמות השכל, נספח לשלב האחרון, כנ"ל, לחץ

על החיים ועל המוות בכתבים של ראשית החסידות, לחץ

על יוסף וייס, נספח לשלב האחרון, כנ"ל, לחץ

קורדובירו והאר"י - בחינה מחודשת של מיתוס מות מלכי אדום (בתוך: ברכה זק, מעיין עין יעקב לר' משה קורדובירו, אוניברסיטת באר שבע תשס"ט), לחץ

שבת מנוחה, לחץ

שימני כחותם על לבך: הרשימו בראשית החסידות (בתוך: וזאת ליהודה, ספר היובל ליהודה ליבס, ירושלים תשע"ב), לחץ